Olmert sends two senior aides to Washington for consultations

Olmert sends two senior aides to Washington for consultations

Print Friendly, PDF & Email